Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z SIwE:

1) przesyłanie sprawozdań

2) materiały dydaktyczne do laboratorium

3) terminy konsultacji

4) komunikacja ze studentami

Kurs dla studentów kierunków:

Elektrotechnika

sem. III rok akademicki 2019/20