Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z SIwE:

1) przesyłanie sprawozdań

2) materiały dydaktyczne do laboratorium

3) terminy konsultacji

4) komunikacja ze studentami


Modelowanie i algorytmy

Technologie komputerowe