Modelowanie i algorytmy

Kurs wspomagający prowadzenie zajęć z SIwE (przesyłanie sprawozdań,  materiały dydaktyczne do laboratorium, terminy konsultacji, komunikacja ze studentami)


Technologie komputerowe