Kurs wspomagający do przedmiotu Podstawy Automatyki i Elektrotechniki

część Automatyka:

Prowadzący prof. dr hab inż. Marian Błachuta

część: Elektrotechnika

Prowadzący: Anna Piwowar