Przedmiot Sensory Opto i Mikroelektroniczne prowadzony jest przez dr inż. Zbigniewa Opilskiego dla studentów RE EiT trzech specjalności: KSS, ST i OPTO.
W skład przedmiotu wchodzi wykład i zajęcia laboratoryjne prowadzone przez dr inż. Zbigniewa Opilskiego i dr inż. Erwina Maciaka.