Sieciowe systemy komunikacyjne i pomiarowe. Pojęcie przemysłowej sieci komunikacyjnej wg modelu OSI. Podział i charakterystyka ogólna przemysłowych sieci komunikacyjnych. Architektury wybranych protokołów – ASi, CanBus, ProfiBus, ModBus, InterBus, IO link. Formaty sygnałów NRZ, RZ, Manchester Technologia transmisji – media przewodowe i optyczne. Konfiguracje sieci i typy urządzeń. Usługi warstwy aplikacyjnej oraz interfejs do warstw niższych. Uruchamianie i eksploatacja komunikacyjnych sieci przemysłowych. Zarządzanie siecią i diagnostyka systemów komunikacyjnych.