Architektura systemu telekomunikacyjnego. Źródła informacji. Klasyfikacja i charakterystyki kanałów transmisyjnych. Podstawowe pojęcia teorii informacji i kodowania sygnałów. Klasyfikacja analogowych systemów modulacyjnych. Modulacja i demodulacja amplitudy DSB, DSB-SC, VSB, SSB. Modulacja QAM. Modulacja i demodulacja fazy i częstotliwości. Systemy FDM. Szumy w układach modulacyjnych z ciągłą falą nośną. Modulacje i demodulacje impulsowe PAM, PWM, PPM.