Kurs przeznaczony dla studentów studiów dziennych kierunku Elektrotechnika, na semestrze pierwszym i drugim.