Kurs przeznaczony dla studentów studiów dziennych kierunku Elektrotechnika, na piereszym semestrze studiów.