Kurs przeznaczony dla studentów studiów dziennych kierunku Elektronika i telekomunikacja, na semestrze pierwszym i drugim.