Kurs przeznaczony dla studentów studiów dziennych kierunku Energetyka Prosumencka na semestrze pierwszym.