Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Elektrotechnika na semestrze pierwszym.