Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Elektronika i Telekomunikacja na semestrze pierwszym.