Kurs przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych kierunku Energetyka Prosumencka na semestrze pierwszym.