Moduł dydaktyczny przeznaczony dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (inż.), niestacjonarnych, zaocznych na kierunku Energetyka Prosumencka