W tym kursie są kształceni zagadnienia dotyczące inżynierii oprogramowania, w tym: projektowanie oprogramowania, procesy wytwarzania i cykl życia oprogramowania, narzędzia i środowiska wspomagające wytwarzanie oprogramowania, wymagania i ich specyfikacja; podstawy walidacji i weryfikacji oprogramowania.