Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi oraz bardziej zaawansowanymi elementami techniki programowania strukturalnego w języku C. Student ma zostać przygotowany do samodzielnego tworzenia oprogramowania i do realizacji prostych algorytmów numerycznych w języku C oraz do póxniejszej nauki innych języków programowania.