Fizyka - dla kierunku elektrotechnika - "inżynieria elektryczna"
(zaoczne)