Architektura systemu telekomunikacyjnego. Żródła informacji. Klasyfikacja i charakterystyki kanałów transmisyjnych. Klasyfikacja analogowych systemów modulacyjnych. Modulacja i demodulacja amplitudy DSB-LC, DSB-SC, VSB, SSB. Modulacja QAM. Modulacja i demodulacja fazy i częstotliwości-pojęcia podstawowe. Wąskopasmowa i szerokopasmowa modulacja FM. Układy demodulacji częstotliwości. Pętla synchronizacji fazy i jej zastosowania. Systemy telewizji analogowej.