Kurs dla NZG EiT II sem


Tematyka:

Podstawowe pojęcia i wielkości teorii obwodów.Sygnały – przebiegi czasowe. Przyrządy pomiarowe. Elementy pasywne i aktywne.Rzeczywiste źródła napięcia i prądu. Prawa Ohma i Kirchoffa. Zasada dopasowania energetycznego. Metody analizy złożonych obwodów prądu stałego – metoda bezpośrednia, Maxwella, Coltriego. Twierdzenie Thevenina-Nortona. Bilans mocy czynnej. Obwody magnetyczne.