SKN Bezpiecznik
This course is intended as a quick start guide to using moodle.

Oceny jednostki naukowej dokonuje się raz na 4 lata na podstawie informacji zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej.