Kurs dla słuchaczy studiów NIESTACJONARNYCH inżynierskich w Gliwice.

Kurs przeznaczony dla uczestników studiów STACJONARNYCH kierunku GiG, semestr drugi.