Kurs przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych.

Kurs przeznaczony dla mechatroników.

Kurs przeznaczony dla uczestników studiów niestacjonarnych.

Kurs dla studentów studiów niestacjonarnych semestru V-ego na specjalności MiUGiW.

Kurs dla słuchaczy studiów niestacjonarnych inżynierskich w Gliwice.

Kurs przeznaczony dla uczestników studiów stacjonarnych kierunku GiG, semestr drugi.