Klucz dostępu do kursu można uzyskać od Starosty Roku. Starosta Roku otrzymuje klucz od Prowadzącego Przedmiot - Joachim.Pielot@polsl.pl

Proszę starostów o kontakt w sprawie dostępu do kursu anna.manowska@polsl.pl