Rejestracja nowych użytkowników

  • Dokonując rejestracji konta, użytkownik jednocześnie potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.
  • Rejestracja nowych użytkowników przeprowadzana jest całkowicie automatycznie podczas pierwszego zalogowania się na Platformie Zdalnej Edukacji wykorzystującego dane uwierzytelniające użytkownika przeznaczone dla usługi poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl. 
  • Poprawna nazwa użytkownika jaką należy podać podczas logowania to ciąg znaków poprzedzających znak @ w adresie poczty elektronicznej.  
    • Należy wpisać tylko nazwę użytkownika (bez ciągu znaków @student.polsl.pl lub @polsl.pl) oraz skojarzone hasło, tak jak do poczty elektronicznej.
    • Jeśli pierwsze zalogowanie (utworzenie użytkownika) się nie powiedzie, należy sprawdzić czy można zalogować się do systemu pocztowego (poczta.student.polsl.pl lub poczta.polsl.pl). Jeśli do systemu pocztowego również nie ma dostępu to oznacza, że dane konta są nieprawidłowe.
  • Sposób uwierzytelniania użytkowników zarejestrowanych przed dniem 1.10.2017 r. pozostaje bez zmian.
  • W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem prosimy o kontakt za pośrednictwem HelpDesku Centrum Zdalnej Edukacji.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 4 października 2018, 14:02