Rejestracja nowych użytkowników

  • Rejestracja nowych użytkowników przeprowadzana jest całkowicie automatycznie podczas pierwszego zalogowania się na Platformie wykorzystującego dane uwierzytelniające użytkownika przeznaczone dla usługi poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl. Proszę wpisać nazwę użytkownika oraz skojarzone hasło, tak jak do poczty elektronicznej.
  • Dokonując rejestracji konta, użytkownik jednocześnie potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.
  • Parametry kont utworzonych przed 1.10.2017 r. pozostają bez zmian.
  • W przypadku problemów z rejestracją lub logowaniem prosimy o kontakt za pośrednictwem HelpDesku Centrum Zdalnej Edukacji.
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 9 października 2017, 15:30