Materiały dydaktyczne dla Kandydatów na studia,

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Tu wpisać kilka słów o tym co to jest za kurs