Kurs dla obecnych i przyszłych autorów kursów. Hasło dostępu podaje autor (L.Płonka) na prośbę pracownika.