Loga

Projekt i wykonanie klatki Helmholtza z klinostatem w zastosowaniu
do obserwacji wzrostu struktur biologicznych w warunkach symulowanego stanu nieważkości w ziemskim polu magnetycznym

Kurs założony w celu opracowania bazy pytań i testów do zajęć laboratoryjnych.