Kurs fizyki dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego, kierunku Mechatronika w roku akademickim 2018/2019, semestr 1