WSTĘP DO FIZYKI

study hard

30 godzin zajęć wyrównujących i uzupełniających zasób wiedzy i umiejętności studentów pierwszego roku studiów – prowadzonych w formie ćw. rachunkowych / konwersatorium. Ćwiczenia te mają pomóc wyrównać i uzupełnić zasób wiedzy i umiejętności studentów pierwszego roku studiów.

Kurs fizyki dla studentów Wydziału Mechanicznego Technologicznego, kierunku Mechatronika w roku akademickim 2018/2019, semestr 1