Informacje dla nowych użytkowników

  1. Uczestnicy kursów umieszczonych na Platformie Zdalnej Edukacji mogą zakładać samodzielnie konta dostępowe w okresie od 1.10 do 30.10 (na początku semestru zimowego) oraz  15.02 do 15.03 (na początku semestru letniego)
  2. W pozostałym okresie czasu konta zakłada administrator Platformy, po przesłaniu danych o użytkowniku na adres piotr.polinceusz@polsl.pl 
  3. Dane personalne podawane podczas zakładania konta powinny umożliwiać identyfikację Uczestnika kursu. Konta nie spełniające tego warunku będą usuwane.
  4. Klucz dostępowy jest dostarczany Uczestnikom kusu przez Prowadzącego kurs na pierwszych zajęciach.
  5. Konta, do których ostatni dostęp miał miejsce dawniej niż 180 dni, będą usuwane z Platformy.
Piotr Polinceusz
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 grudnia 2015, 12:08