Available courses

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów pierwszego roku studiów na Politechnice Śląskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych. Przygotowuje do korzystania z zasobów bibliotecznych oraz sprawnego wyszukiwania informacji.

Dla studentów za zaliczenie testu BONUS - zwiększamy limit wypożyczeń o jedną książkę, a za bezbłędne zaliczenie o dwie książki.

Aby przejść do kursu należy posiadać konto na Platformie (zakładanie konta: link po prawej lub tutaj) oraz zapisać na kurs "Szkolenie biblioteczne dla studentów 1 roku".

Konta nieaktywne dłużej niż 190 dni będą automatycznie usuwane.

Nowa edycja będzie dostępna po wakacjach!


Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych efektywnym wyszukiwaniem informacji w zasobach elektronicznych biblioteki.

Kurs obejmuje 5 rozdziałów zakończonych zadaniami do wykonania. Co tydzień uruchamiany jest kolejny rozdział.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy posiadać konto na Platformie Biblioteki (zakładanie konta) i zgłosić uczestnictwo poprzez opcję "zapisz mnie na ten kurs".

Po zakończeniu kursu uczestnicy, którzy zrealizują prawidłowo co najmniej 50% zadań, otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.

Kolejna edycja kursu w przygotowaniu.Słownik pomocniczy dla szkolenia bibliotecznego, prezentujący przydatne terminy używane w bibliotece.