1 z 2 semestrów przedmiotu, kończącego się przygotowaniem projektu i jego przedstawieniem jako obrona pracy dyplomowej wieńczącej studia MBA.

Forma zaliczenia pierwszego semestru: do ustalenia z Prowadzącym.
Forma zaliczenia drugiego semestru: obrona dyplomowa projektu.

Prowadzący:
dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ, Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

Szczegóły w harmonogramie zajęć 3. semestru i na stronie kursu.