Prowadzący:
prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

                                                     

Szczegóły poszczególnych spotkań dostępne w harmonogramie zajęć 3. semestru i na stronie kursu.

1/3
19 marca (sobota), 9:00-17:00
Rehabilitacja - zarządzanie, przepisy i praktyka
.
dr n. med. Wiesław Rycerski; Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu 
miejsce spotkaniasala Rady Wydziału Inżynierii Biomedycznej PŚ, Zabrze, ul. Roosevelta 40

2/3
28 maja (sobota), 9:00-17:00
Budowanie partnerstw z przedsiębiorstwami technologicznymi w branży medycznej - kluczowe czynniki sukcesu.

Koordynator spotkania: dr Tomasz Pilewicz, Philips Polska sp. z o.o.
forma spotkania
online (Teams)

3/3
4 czerwca (sobota), 9:00-17:00
praktyk: APA Group Sp. z o.o.
temat przewodni: Transformacja Cyfrowa w Ochronie Zdrowia: teoria vs. praktyka
miejsce spotkania: Gliwice 44-105, ul. Tarnogórska 260

1 z 2 semestrów przedmiotu, kończącego się przygotowaniem projektu i jego przedstawieniem jako obrona pracy dyplomowej wieńczącej studia MBA.

Forma zaliczenia pierwszego semestru: do ustalenia z Prowadzącym.
Forma zaliczenia drugiego semestru: obrona dyplomowa projektu.

Prowadzący:
dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ, Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

Szczegóły w harmonogramie zajęć 3. semestru i na stronie kursu.