Prowadząca:
prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
Kierownik Katedry Informatyki Medycznej i Sztucznej Inteligencji
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

Forma zajęć:
stacjonarnie, w Zabrzu (adres i sala do potwierdzenia)

Zaliczenie przedmiotu:
Test zaliczeniowy na zakończenie zajęć (szczegóły do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącą).


Prowadzący:
dr Tomasz Pilewicz, Philips Polska sp. z o.o. Oddział w Łodzi.

Forma zajęć:
stacjonarnie, w Zabrzu (adres i sala do potwierdzenia).

Zaliczenie przedmiotu:
Test zaliczeniowy na zakończenie zajęć (szczegóły do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącym).


Prowadzący:
dr Tomasz Pilewicz, Philips Polska sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Forma zajęć:
stacjonarnie, w Zabrzu (adres i sala do potwierdzenia)

Zaliczenie przedmiotu:
Test zaliczeniowy na zakończenie zajęć (szczegóły do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącym).


Prowadzący:
dr Tomasz Pilewicz, Philips Polska sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Forma zajęć
: online
Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjlmZWQ4OGQtOWUwMS00OTE2LThjZjctNWZiYmZmYTRjM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a407a2d-7675-4d17-8692-b3ac285306e4%22%2c%22Oid%22%3a%22de6e05c4-1f40-47c1-9601-4962c9ec62cc%22%7d

Zaliczenie przedmiotu:
Test/praca zaliczeniowa (szczegóły dot. formy i terminu złożenia na platformie PZE do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącym).


Prowadzący:
dr hab. inż. Marcin Kaczmarek, prof. PŚ
Z-ca Dyrektora Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC), Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

Forma zajęć:
stacjonarnie, w Zabrzu (adres i sala do potwierdzenia)

Zaliczenie przedmiotu:
Test zaliczeniowy na zakończenie zajęć (szczegóły do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącym).


Prowadzący:
dr Tomasz Pilewicz, Philips Polska sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Forma zajęć: online
Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjlmZWQ4OGQtOWUwMS00OTE2LThjZjctNWZiYmZmYTRjM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a407a2d-7675-4d17-8692-b3ac285306e4%22%2c%22Oid%22%3a%22de6e05c4-1f40-47c1-9601-4962c9ec62cc%22%7d

Zaliczenie przedmiotu:
Test/praca zaliczeniowa (szczegóły dot. formy i terminu złożenia na platformie PZE do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącym).

Prowadzący:
dr hab. inż. Piotr Kordel
Katedra Zarządzania Wydziału Organizacji Zarządzania PŚ

Forma zajęć:
stacjonarnie, w Zabrzu (adres i sala do potwierdzenia)

Zaliczenie przedmiotu:

Test zaliczeniowy na zakończenie zajęć (szczegóły do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącym).


Prowadzący:
dr Tomasz Pilewicz, Philips Polska sp. z o.o. Oddział w Łodzi

Forma zajęć
: online
Link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjlmZWQ4OGQtOWUwMS00OTE2LThjZjctNWZiYmZmYTRjM2Y2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a407a2d-7675-4d17-8692-b3ac285306e4%22%2c%22Oid%22%3a%22de6e05c4-1f40-47c1-9601-4962c9ec62cc%22%7d

Zaliczenie przedmiotu:
Test/praca zaliczeniowa (szczegóły dot. formy i terminu złożenia na platformie PZE do ustalenia przez Słuchaczy z Prowadzącym).

 


Kontynuacja przedmiotu rozpoczętego w 3. semestrze (proszę nadal korzystać z materiałów / linków / baz na stronie https://platforma.polsl.pl/rjo13/course/view.php?id=45).

 W 4. semestrze trzy spotkania: 8X, 5XI, 3XII 2022.
Docelowo efektem realizacji przedmiotu ma być praca uznana za dyplomową, broniona w styczniu 2023r.

Prowadzący:
dr hab. inż. Paweł Kostka, prof. PŚ
Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych
Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ

Forma zajęć:
a) konsultacje grupowe lub indywidualne, każdorazowo do ustalenia ze Słuchaczami przez Prowadzącego
b) stacjonarnie (Wydział Inżynierii Biomedycznej PŚ w Zabrzu, ul. Roosevelta 40) LUB online, każdorazowo do ustalenia ze Słuchaczami przez Prowadzącego.