Oxford Advanced Learner's Dictionary

OALD

Kliknij link http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/, aby otworzyć zasób.