Regulamin Platformy Zdalnej Edukacji

Regulamin

Kliknij link http://platforma.polsl.pl/mod/resource/view.php?id=418, aby otworzyć zasób.