logo projektu

Tytuł projektu: 

Innowacyjna dydaktyka nauczyciela akademickiego Politechniki Śląskiej

Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2019-03-31

Kurs finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/16

 

Edycja IV - start XI.2018

Uczestników bardzo prosimy o założenie konta w tej platformie,
wykorzystując dane logowania identyczne jak do systemu poczty PolSl.

 

Kursy poprzednich edycji znajdują się w  Archiwum / Projekt IDNA

 

Informacje i sprawy organizacyjne dotyczące projektu: „Innowacyjna Dydaktyka Nauczyciela Akademickiego Politechniki Śląskiej”

Proces Design Thinking w edukacji

Narzędzia do wspomagania edukacji

Kurs omawiający źródła informacji naukowej, narzędzia ułatwiające pracę z e-źródłami, zagadnienia publikacji i ewaluacji materiałów dydaktycznych i naukowych.