F.A.Q. - niezbędne informacje

Dla wszystkich

 1. Platforma Zdalnej Edukacji Kolegium Pedagogicznego podlega Regulaminowi Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej.
 2. Platforma Zdalnej Edukacji Kolegium Pedagogicznego jest prowadzona tylko dla studentów uczęszczających na zajęcia prowadzone przez pracowników Instytutu.
 3. Konto należy założyć samemu przechodząc ze strony głównej do strony logowania lub klikając tutaj - klikając przycisk "Zacznij teraz od utworzenia nowego konta!"
 4. W profilu użytkownika wymagamy podania prawdziwego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować zablokowaniem lub nawet usunięciem konta. Studenci są zobowiązani do korzystania z kont uczelnianych, które są tworzone automatycznie.
 5. Profil użytkownika powinien być uzupełniony aktualnym zdjęciem pozwalającym na identyfikację osoby. Awatary graficzne, w szczególności animowane nie są akceptowane.
 6. Raz wykorzystany e-mail nie może być użyty powtórnie do rejestracji innego użytkownika.
 7. Wszelkie nieprawidłowości, problemy należy zgłaszać się do administratora Platformy.
 8. Konta na które nie logowano się przez ponad 730 dni (2 lata) są usuwane bez ostrzeżenia. Konta, których właściciel jako nazwę użytkownika podał dane niepełne lub fałszywe będą usuwane bez ostrzeżenia.
 9. Zapisywanie na kursy odbywa się na zasadach ustalonych przez autorów kursów.
 10. Do zapisania na kurs może być potrzebne dodatkowe, jednorazowe hasło (klucz) – udostępniane przez autora kursu.
 11. Niedopuszczalne jest publikowanie (np. na forach internetowych) wszelkich danych pozwalających się dostać do platformy Politechniki i poszczególnych kursów.
 12. W wielu kursach autorzy mogą wykorzystywać mechanizm tzw. "wyskakującego okienka" czyli otwierania jakiegoś zasobu (np. strony www, pliku pdf) w nowym oknie. Proszę pamiętać aby zezwolić przeglądarce internetowej na otwieranie nowych okien w domenie platforma.polsl.pl - większość współczesnych przeglądarek domyślnie blokuje ten mechanizm.


Dla prowadzących

 1. Aby mieć możliwość publikowania własnych materiałów, należy zgłosić się do administratora Platformy.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub też drogą e-mailową. Zgłoszenia e-mail’owe tylko za pomocą adresów służbowych (format imie.nazwisko@polsl.pl), wszelkie pozostałe będą odrzucane.
 3. Warto również zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronach Centrum Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej, w szczególności dotyczy to pracowników planujących lub tworzących kursy w trybie zdalnym lub mieszanym. 
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 9 marca 2020, 10:39