Dostępne kursy

Przedmiot prowadzony w ramach projektu "Informatyka Przemysłowa".

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z przetwarzaniem oraz wizualizacją danych w przemysłowych systemach komputerowych. Podczas laboratoriów studenci będą mieli okazję zapoznać się m.in ze sposobem tworzenia stacji SCADA na popularnych platformach programowych, z programowaniem paneli operatorskich.

Kurs z przedmiotu Sieci Komputerowe i aplikacje sieciowe

Kurs prowadzony na VII semestrze na kierunku Informatyka Przemysłowa

Przedmiot przeznaczony do prezentacji aplikacyjnego podejścia do wykorzystania sterowników PLC.

Technologie informacyjne dla pierwszego roku

Kurs z przedmiotu: Planowanie Jakości dla studentów II stopnia studiów niestacjonarnych, kierunek: Inżynieria Materiałowa, specjalność: Inżynieria Jakości. (semestr letni, rok akademicki: 2017/2018).

Kurs z przedmiotu: nowoczesne technologie i materiały - zakres tematyczny kompozyty i tworzywa sztuczne dla studentów I stopnia, studiów stacjonarnych, kierunek: inżynieria materiałowa (semestr VII, rok akademicki: 2016/2017)

Kurs z przedmiotu: Otrzymywanie kompozytów i przetwórstwo tworzyw sztucznych dla studentów II stopnia niestacjonarnych, kierunek: Inżynieria Materiałowa, (semestr letni, rok akademicki: 2016/2017).

Kurs z przedmiotu: kompozyty i tworzywa sztuczne dla studentów I stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek: inżynieria materiałowa i informatyka przemysłowa (semestr zimowy, rok akademicki: 2016/2017), zarządzanie i inżynieria produkcji i informatyka przemysłowa IPpp (semestr letni, rok akademicki: 2016/2017)

Kurs z przedmiotu: mechanika kompozytów dla studentów II stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek: Inzynieria Materiałowa, specjalność: Ceramika i Kompozyty (IM CiK), (semestr III zimowy, rok akademicki: 2016/2017 i semestr I letni rok akademicki 2016/2017).

Kurs z przedmiotu: Moduł Jakość dla studentów I stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (semestr letni, rok akademicki: 2017/2018 oraz semestr zimowy, rok akademicki: 2018/2019).

Kurs z przedmiotu: Audit Jakości dla studentów II stopnia studiów niestacjonarnych, kierunek: Inżynieria Materiałowa, specjalność: Inżynieria Jakości. (semestr letni, rok akademicki: 2017/2018).

Wykład Fizyka C. St. dla studentów Inżynierii Materiałowej (I stopien sem IV).

Przedmiot dla studentów kierunku Informatyka Przemyslowa na studiach pierwszego stopnia

Rok II, semestr 3.

Przedmiot dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa spec. Inżynieria Jakości( studia niestacjonarne).

semestr 1.

Przedmiot dla studentów kierunku ZIP (studia stacjonarne) rok II , semestr 4.oraz ZIP 20( studia niestacjonarne), semestr 4.

ZIP, III rok, VI semestr, studia niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia stacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, III rok, VI semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018

ZIP, II rok, IV semestr, studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok akademicki 2017/2018