Remote Educational Platform of Faculty of Materials Engineering

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

  • Rejestracja nowych użytkowników przeprowadzana jest całkowicie automatycznie podczas pierwszego zalogowania się na Platformie wykorzystującego dane uwierzytelniające użytkownika przeznaczone dla usługi poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl .
  • Dokonując rejestracji konta, użytkownik potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.
  • W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją prosimy o kontakt za pośrednictwem HelpDesku Centrum Zdalnej Edukacji.