Topic outline

 • dr inż. Michał Sawicki

  pok. 911 tel. 32-237-2934
  michal.sawicki[at]polsl.pl
  Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki
  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Politechnika Śląska

  Plan zajęć i konsultacje

  ResearchGate (profil)

  ORCID

  video-kanał (na youtube.com)
  • Konsultacje

   W związku z czasowym zawieszeniem zajęć i konsultacji prowadzonych osobiście na Wydziale będących skutkiem panującej epidemii konsultacje w godzinach wyznaczonych na plan.polsl.pl będę prowadził w poniższym wirtualnym pokoju konsultacji. Proszę drogą mailową lub wiadomością na Platformie przesłać informację, że chcą Państwo wziąć udział w takich konsultacjach i kiedy.

   • Wykształcenie

    • Politechnika Śląska (2019)
     Doktorat z wyróżnieniem

    • Politechnika Śląska (od 2011-2016)
     Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
     Kierunek: Informatyka, Studia Doktoranckie Dzienne
     Stypendia: doktoranckie, projakościowe, naukowe


    • Politechnika Śląska (2012-2013)
     Wydział Matematyki Stosowanej
     Kierunek: Nauczanie matematyki w szkołach, Studia Podyplomowe
     Ukończone z wynikiem bardzo dobry


    • Politechnika Śląska (2006-2011)
     Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
     Kierunek: Informatyka, Studia Magisterskie Dzienne
     Specjalność: Informatyczne Systemy Przemysłowe
     Ukończone z wyróżnieniem
     Stypendium naukowe za najwyższą średnią ocen na roku (przez dwa lata)    Kursy i szkolenia:

    • Szkolenie "Ubiquiti Enterprise Wireless Admin" (2019)
    • Szkolenie "Przygotowanie do pracy w charakterze kierownika projektów badawczych" (2012)
    • Podstawy programowania graficznego w LabVIEW (2012)
    • Tworzenie aplikacji na platformy mobilne – functional design (2012)
    • Kurs kwalifikacji pedagogicznych dla czynnych zawodowo nauczycieli (2011-2012)
    • Projektowanie obwodów drukowanych współczesnych urządzeń elektronicznych (2009)
    • Doświadczenie zawodowe

     Politechnika Śląska (2019-nadal)
     Katedra Systemów Rozproszonych i Urządzeń Informatyki
     Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
     Stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny


     Politechnika Śląska (2010-2011)
     Instytut Informatyki
     Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
     Stanowisko: asystent stażysta

     • Dydaktyka

      Prowadzone zajęcia (wykłady, laboratoria, projekty) na przedmiotach:

      1. Interfejsy w systemach komputerowych
      2. Komunikacja w systemach komputerowych
      3. Programowanie urządzeń mobilnych
      4. Technologie mobilne
      5. Mobilne systemy operacyjne
      6. Programowanie aplikacji dla systemu Android
      7. Zaawansowane programowanie urządzeń mobilnych
      8. Wstęp do programowania wysokopoziomowego
      9. Programowanie w języku Java
      10. Administracja i konfiguracja sieci komputerowych
      11. Design and configuration networks (w j. angielskim)
      12. Środowiska obliczeń inżynierskich
      13. Mikroprocesorowe systemy pomiarowe
      14. Komputerowe systemy pomiarowe
      15. Projektowanie oprogramowania systemów kontrolno-pomiarowych
      16. Measurement data acquisition applications designig (w j. angielskim)
      17. Oprogramowanie systemów wbudowanych

      Liczba dyplomów (w roli konsultanta pracy inżynierskiej/magisterskiej, promotor prac końcowych na st. podyplom.): 24


      Granty na prowadzenie działalności dydaktycznej:

      • Działalność naukowa


       Lista publikacji: Baza dorobek Politechniki Śląskiej oraz Repozytorium AEI

       Lista wystąpień i referatów:

       27.06.2019 26 International Science Conference on Computer Networks, "Zastosowanie standardu LoRa do transmisji wewnątrz budynków na tle sieci WiFi pracującej w modelu mesh"

       28.11.2018 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Optymalizacja energetyczna w systemach mobilnych"

       23.11.2018 III International Conference of Computational Methods in Engineering Science, "Tuning parameters of the isochronous endpoint of a USB peripheral device in a multimedia system"

       22.06.2018 25rd International Science Conference on Computer Networks, "The Method of Isochronous Cycle Duration Measurement for Serial Interface IEEE 1394A"

       22.11.2017 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Strojenie systemu USB do zastosowań multimedialnych"

       21.09.2017 VII Konferencja Zastosowań Matematyki w Technice, Informatyce i Ekonomii, ZaMa'17, referat pt. "Test homoskedastyczności rozkładów empirycznych interwałów izochronicznych jako narzędzie oceny wpływu parametrów systemu USB 3.1 Gen 1 na jakość usług transportowych danych multimedialnych"

       08.09.2017 XLVI Konferencja Naukowa Zastosowań Matematyki Zakopane 2017, referat pt. "Problem optymalizacji kombinatorycznej uszeregowania izochronicznych transakcji danych nad monoidem abelowym opisującym transmisję pakietu"

       07.06.2017 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym zapewniające jakość dostarczanych usług w interfejsach komunikacyjnych"

       05.10.2016 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym zapewniające jakość dostarczanych usług w interfejsach komunikacyjnych"

       26.09.2016 XXXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki, referat pt. "Model procesu szeregowania transakcji danych wraz z propozycją kryterium oceny jakości dla interfejsu komunikacyjnego USB 3.1 Gen 1"

       16.06.2016 23rd International Science Conference on Computer Networks, "USB 3.1 Gen 1 Hub Time Delay Influence on System Timeout and Bus Clock Synchronization"

       20.01.2016 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Analiza ruchu na magistrali USB: analiza programowa oraz szeregowanie transakcji"

       21.10.2015 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym zapewniające jakość dostarczanych usług w interfejsach komunikacyjnych"

       18.06.2015 22nd International Science Conference on Computer Networks, "Scheduling of Isochronous Data Transactions in Compliance with QoS Restrictions in the USB 3.0 Interface"

       05.11.2014 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Komunikacja w systemach komputerowych - właściwości i porównanie wybranych interfejsów szeregowych"

       28.05.2014 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym z zapewnieniem jakości dostarczanych usług w interfejsach komunikacyjnych"

       06.11.2013 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Komunikacja w systemach komputerowych - właściwości i porównanie interfejsów szeregowych"

       19.06.2013 20 International Science Conference on Computer Networks, "Wpływ transmisji asynchronicznej na transfer danych multimedialnych w szeregowych interfejsach komunikacyjnych"

       22.05.2013 Seminarium Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, referat pt. "Transmisja asynchroniczna i izochroniczna w szeregowych interfejsach komunikacyjnych"

       21.06.2012 19 International Science Conference on Computer Networks, "Analysis of asynchronous data transfer in communication system models for USB and Firewire"

       21.06.2012 19 International Science Conference on Computer Networks, "Analysis of data transfer from mass storage to computer for USB 2.0 and Firewire 400"


       Redakcja:


       Badania naukowe (projekty):

       • Badania kierunkowe dla Młodych Naukowców 2017 „Rola kontrolera systemu USB 3.1 w procesie szeregowania transakcji danych”
       • Badania kierunkowe dla Młodych Naukowców 2016 „Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym z zapewnieniem jakości dostarczanych usług w interfejsach komunikacyjnych”
       • Badania kierunkowe 2016 „Komunikacja w systemach komputerowych – właściwości i porównanie wybranych interfejsów szeregowych”
       • Badania kierunkowe dla Młodych Naukowców 2015 „Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym z zapewnieniem jakości dostarczanych usług w interfejsach komunikacyjnych”
       • Badania kierunkowe 2015 „Komunikacja w systemach komputerowych – właściwości i porównanie wybranych interfejsów szeregowych”
       • Badania kierunkowe dla Młodych Naukowców 2014 „Szeregowanie transakcji danych w czasie rzeczywistym z zapewnieniem jakości dostarczanych usług w interfejsach komunikacyjnych”
       • Badania kierunkowe 2014 „Komunikacja w systemach komputerowych – właściwości i porównanie wybranych interfejsów szeregowych”
       • Badania kierunkowe dla Młodych Naukowców 2013 „Analiza komunikacji w interfejsie szeregowym IEEE 1394b”
       • Badania kierunkowe 2013 „Komunikacja w systemach komputerowych – właściwości i porównanie wybranych interfejsów szeregowych”
       • Badania kierunkowe dla Młodych Naukowców 2012 „Współczesne informatyczne systemy rozproszone stosujące różne metody komunikacji. Analiza, badania i metody projektowania, specjalizowanych sieci komputerowych.”
       • Badania kierunkowe 2012 „Komunikacja w systemach komputerowych – właściwości i porównanie wybranych interfejsów szeregowych”
       • Badania kierunkowe 2011 „Komunikacja w systemach komputerowych – właściwości i porównanie wybranych interfejsów szeregowych”

       Udział w konferencjach:
       • Działalność popularyzująca naukę

        • Wszechnica Informatyki - Gliwice 2013, wykład pt. "Cebula ma warstwy, ogry mają warstwy i sieci komputerowe mają warstwy"
        • Wszechnica Informatyki - Gliwice 2012, wykład pt. "Interfejsy komunikacyjne"
        • Wszechnica Informatyki - Gliwice 2011, wykład pt. "Następcy krzemu"
        • Działalność organizacyjna

         • Prywatnie (zainteresowania)

          • Warsztat: stolarstwo, konstrukcje stalowe, zespoły napędowe, urządzenia gospodarcze (więcej na vlogu).
          • Prowadzenie sadu owocowego.
          • Filmy reż. Barei. Znawca tematyki bareizmu.