Rejestracja nowych użytkowników

  • Rejestracja nowych użytkowników przeprowadzana jest całkowicie automatycznie podczas pierwszego zalogowania się na dowolnym serwerze Platformy Zdalnej Edukacji wykorzystując do tego celu dane uwierzytelniające użytkownika wykorzystane w usłudze poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl. 
  • Poprawna nazwa użytkownika jaką należy podać podczas logowania to ciąg znaków poprzedzających znak @ w adresie poczty elektronicznej.  
    • Należy wpisać tylko nazwę użytkownika (bez ciągu znaków @student.polsl.pl lub @polsl.pl) oraz skojarzone hasło, tak jak do poczty elektronicznej.
    • Jeśli pierwsze zalogowanie się (utworzenie użytkownika) się nie powiedzie, należy sprawdzić czy można zalogować się do systemu pocztowego (poczta.student.polsl.pl lub poczta.polsl.pl). Jeśli do systemu pocztowego również nie ma dostępu to oznacza, że dane konta są nieprawidłowe.
  • Sposób uwierzytelniania użytkowników zarejestrowanych przed dniem 1.10.2017 pozostaje bez zmian.
  • Dokonując rejestracji konta, użytkownik potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.
  • W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją lub logowaniem prosimy o kontakt za pośrednictwem HelpDesku Centrum Zdalnej Edukacji.

Ostatnia modyfikacja: środa, 12 grudnia 2018, 13:23