Rejestracja nowych użytkowników

  • Rejestracja nowych użytkowników przeprowadzana jest całkowicie automatycznie podczas pierwszego zalogowania się na Platformie wykorzystującego dane uwierzytelniające użytkownika przeznaczone dla usługi poczty elektronicznej w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl.
  • Nowy sposób uwierzytelniania dotyczy tylko nowych użytkowników, którzy zarejestrowani zostali po dniu 2.10.2017 roku. Sposób uwierzytelniania użytkowników zarejestrowanych wcześniej pozostaje bez zmian.
  • Dokonując rejestracji konta, użytkownik potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.
  • W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją lub logowaniem prosimy o kontakt za pośrednictwem HelpDesku Centrum Zdalnej Edukacji.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 października 2017, 18:56