Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

 • Serwis platforma.polsl.pl przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do poprawnego działania serwisu. Przetwarzanie tych danych prowadzone jest m.in. w celu uwierzytelnienia użytkownika podczas logowania się w serwisie.
 • Korzystanie z serwisu Platforma Zdalnej Edukacji przez użytkownika wymaga udzielenia jego zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych korzystanie z serwisu może okazać się ograniczone, utrudnione lub całkowicie niemożliwe.
 • Użytkownik ma możliwość wglądu, oceny oraz aktualizacji udostępnionych do przetwarzania swoich danych osobowych, które zapisane są w tzw. profilu użytkownika. Użytkownik ma możliwość samodzielnej aktualizacji danych osobowych, poprzez ich edycję w profilu użytkownika. Może w tym celu także skontaktować się z administratorem lokalnym serwera lub przesyłając swoje żądanie za pośrednictwem systemu Helpdesk, dostępnego pod adresem: http://platforma.polsl.pl/helpdesk.
 • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Rejestracja profilu użytkownika na Platformie Zdalnej Edukacji oraz każdorazowe zalogowanie się w serwisie Platforma Zdalnej Edukacji oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w którym osoba, której dane dotyczą w formie wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy w tym celu zaprzestanie działań, które tą zgodę każdorazowo potwierdzają tzn. dokonywania uwierzytelnienia celem zalogowania się w serwisie Platforma Zdalnej Edukacji.
 • Dodatkowo użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z serwera Platformy Zdalnej Edukacji poprzez wysłanie swojego żądania za pośrednictwem systemu Helpdesk, dostępnego pod adresem: http://platforma.polsl.pl/helpdesk.
 • Wycofanie lub nieudzielenie zgody na przetwarzane danych osobowych lub usunięcie tych danych z serwera może uniemożliwić w przyszłości uwierzytelnienie i korzystanie z serwisu Platforma Zdalnej Edukacji.

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgoda na wykorzystanie plików cookies (tzw. ciasteczek)

 • Serwis platforma.polsl.pl używa plików cookies.  Przechowywane w tych plikach informacje pozwalają dostosować serwis do potrzeb użytkownika oraz wykorzystywane są w celach statystycznych. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik korzystający z serwisu WWW nie wyłączy w przeglądarce możliwości stosowania plików cookies oznacza to, że wyraża zgodę na ich stosowanie w tym serwisie. Dodatkowe informacje na temat plików cookies są dostępne pod adresem : http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 • Korzystanie z serwisu oznacza zgodę użytkownika na powyższe działania.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 maja 2018, 10:48