Logowanie

  • Aby poprawnie zalogować się na Platformie Zdalnej Edukacji należy wybrać odpowiedni adres serwera przeznaczonego dla danej jednostki Politechniki Śląskiej.
  • Podczas logowania się na wybrany wcześniej serwer Platformy należy użyć danych uwierzytelniających przeznaczonych dla usługi poczty elektronicznej w domenie @polsl.pl lub @student.polsl.pl
  • Studenci logują się na Platformie przy pomocy konta utworzonego w systemie SOTS pod adresem https://sots.polsl.pl/student/ .
  • Możliwość odzyskania i zmiany hasła dostępna jest pod adresem: https://sots.polsl.pl/Student.Rejestracja/RecoverPasswd.aspx .
  • Poprawna nazwa użytkownika to ciąg znaków poprzedzających znak @
  • Dla rejestracji kont dokonanych przed dniem 02.10.2017 obowiązuje sposób logowania ustalony podczas rejestracji użytkownika.

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 marca 2019, 08:40