Przedmiot (kurs) przeznaczony  jest dla studentów wszystkich specjalności kierunku Automatyka i Robotyka. Obejmuje wykład, ćwiczenia tablicowe i ćwiczenia laboratoryjne. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania i modelami podstawowych przyrządów półprzewodnikowych i układów scalonych oraz podstawami działania najważniejszych układów pólprzewodnikowych.

Przedmiot (kurs) przeznaczony jest dla studentów specjalności Systemy Pomiarowe na kierunku Automatyka i Robotyka i obejmuje wykład, ćwiczenia tablicowe i ćwiczenia laboratoryjne. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami działania, analizy i projektowania wybranych układów elektronicznych stosowanych w sprzęcie kontrolno- pomiarowym.