Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

  • Rejestracja kont dostępowych nowych użytkowników przeprowadzana jest przez pierwsze 3 tygodnie na początku każdego semestru dydaktycznego.
  • Rejestracja konta użytkownika możliwa jest tylko za pomocą konta pocztowego w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl
  • Dokonując rejestracji konta, użytkownik potwierdza jednocześnie zapoznanie się i akceptację Regulaminu Platformy Zdalnej Edukacji Politechniki Śląskiej oraz polityki prywatności.