Przygotowanie, prowadzenie oraz wspomaganie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Automatyka i Robotyka
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
Elektronika
Informatyka

Studia S3, sem. 1
Studia NS3, sem. 1

Przekierowanie:

Właściwy kurs znajduje się pod adresem: