Celem laboratorium jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami elektronicznymi oraz wybranymi układami analogowymi. Ponadto w czasie zajęć studenci zdobywają umiejętność posługiwania się różnymi przyrządami pomiarowymi.

Podstawy elektrotechniki dla niestacjonarnych studiów inżynierskich o kierunku informatyka