Aktualności

Ankieta dotycząca Moodle.

Ankieta dotycząca Moodle.

by Administrator Platformy Zdalnej Edukacji -
Number of replies: 0


Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii o platformie Moodle.

Ankieta zawiera pytania, które dotyczą tak ważnych aspektów, jak: zadowolenie użytkowników z korzystania z platformy, ich stosunek do nowej formy edukacji.   Przedstawiony kwestionariusz porusza zagadnienia możliwości i zagrożeń widzianych oczyma użytkownika, próbuje określić najlepsze rozwiązania metodyczne co do formy prezentacji treści, pośrednio precyzuje zakres dziedzin naukowych, które mogą być wspomagane przez Moodle.


Nadrzędnym zaś celem jest udowodnienie tezy, że warto wykorzystywać Moodle na uczelniach wyższych, ponieważ przynosi to nieocenione korzyści.  Czy zgadzacie się Państwo z moją opinią ??

Proszę wyrazić swoje zdanie poprzez udział w badaniu.
Zapraszam do wypełnienia ankiety.

Ankieta jest dostępna pod adresem:

http://webankieta.pl/ankieta/w37xp4bl6so