Zajęcia odnoszą się do problemu trwałości, który według Eurokodów jest jednym z podstawowych wymagań stawianym konstrukcjom budowlanym (obok stanu granicznego nośności i użytkowalności). Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z metodami diagnostycznymi oceny zagrożenia korozją konstrukcji żelbetowych, metodami przewidywania ich trwałości oraz klasycznymi i elektrochemicznymi metodami ochrony i regeneracji konstrukcji betonowych. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny.