Celem przedmiotu jest nauka o podstawowych zagadnieniach związanych z projektowaniem konstrukcji metalowych. Student poznaje właściwości stali oraz zasady wymiarowania przekrojów i elementów stalowych (rozciąganych, ściskanych, zginanych, ścinanych), a także połączeń na śruby i spawanych.