Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami diagnostyki zagrożenia korozyjnego konstrukcji żelbetowych,
sposobami prognozowania ich trwałości oraz klasycznymi i elektrochemicznymi metodami zabezpieczania
i regeneracji konstrukcji z betonu. Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i zawierają elementy elektrochemii.